Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Prenájom telocvične

                                                               / Od  Septembra 2021  /     

 

Základná škola s materskou školou  Bohdanovce má   telocvičňu obsadenú  pondelok až piatok  do 17.00 hod .

 

Možnosti  nájmu  pre  V E R E J N O S Ť  :

 

Pondelok  až  Piatok          od  17.30  hod.      do   22.00 hod

Sobota   a     Nedeľa         od 9.00 hod.          do  22.00 hod.

..........................................................................................

CENY   PRENÁJMU :

 

15 € / 1 hod.                    20 € / 1,5 hod.              25 € / 2 hod.

...........................................................................................

V prípade záujmu o prenájom telocvične kontaktujte :

Riaditeľ školy :  0907 419 575

alebo   -     Miloslav Šimčák :   0910 853 287          0904 320 314    

 

                                                                                    PaedDr. Ladislav Juhás

                                                                                           riaditeľ školy