Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam

  Vážení rodičia, v zmysle schváleného VZN obce Bohdanovce č. 1/2021 dochádza od 1.10.2021 k zmene výšky sumy stravného za jeden deň nasledovne:

  materská škola – 1,54 € (desiata, obed, olovrant),

  1.- 4. ročník ZŠ – 1,21 €,

  5. – 9. ročník ZŠ – 1,30 €.

 • OZNAM - prevzatie antigénových samotestov.

  Vážení rodičia, dňa 13.9. 2021 / v pondelok / od  8.00 do 17.00 hod. si môžete prevziať  sadu samotestov s návodom na použitie. Testy sú určené iba pre tých žiakov, ktorých  rodičia  si ich objednali !        Pôvodne ste mali dostať sadu 25 testov, ale ministerstvo to zmenilo na 5 kusov, preto sme ich museli ,,balíčkovať“ po 5 ks /

  Na prevzatie testov použite zadný vchod do školy  -  oproti školskej jedálni !

  Testovanie realizujte podľa svojho zváženia – najlepšie vtedy, keď sa u dieťaťa prejaví  nejaký príznak ochorenia COVID-19.

  Výsledok testu oznamujete  škole / triednemu učiteľovi – cez Edupage, e -mailom alebo smskou cez telefón / len v prípade, ak je žiak pozitívny a ostáva doma ! 

  Návod na použitie máte v balíčku a inštruktážne video si môžete pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

   

   

  Riaditeľ školy

 • OZNAM - Prenájom telocvične

   

  Základná škola s materskou školou  Bohdanovce má   telocvičňu obsadenú  pondelok až piatok  do 17.00 hod .

   

  Možnosti  nájmu  pre  V E R E J N O S Ť  :

   

  Pondelok  až  Piatok          od  17.30  hod.      do   22.00 hod

  Sobota   a     Nedeľa         od 9.00 hod.          do  22.00 hod.

  ..........................................................................................

  CENY   PRENÁJMU :

   

  15 € / 1 hod.                    20 € / 1,5 hod.              25 € / 2 hod.

  ...........................................................................................

  V prípade záujmu o prenájom telocvične kontaktujte :

  Riaditeľ školy :  0907 419 575

  alebo   -     Miloslav Šimčák :   0910 853 287          0904 320 314    

   

                                                                                      PaedDr. Ladislav Juhás

                                                                                             riaditeľ školy

 • Otvorenie školského roka

  Školský rok 2021/2022 začína  štvrtok  2.septembra . Otvorenie školského roka bude  v triedach o  8.00 hod. Škola bude otvorená od 6.45 hod.  – do tried môžu ísť žiaci od 7.15 hod.  Prvý deň sa žiaci neprezúvajú.   Do budovy školy môžu ísť iba rodičia prvákov / v rúškach/. Nezabudnúť   všetci žiaci  na   „vyhlásenia o bezpríznakovosti“ / môžete si ich vyzdvihnúť  aj na vašich obecných úradoch/. Ukončenie prvého dňa bude o 11.20 hod.  Už prvý deň môžu žiaci ostať v školskom klube /družina/, ale treba im dať nejaké jedlo, keďže sa prvý deň ešte nevarí.

  Všetci žiaci nech si  prinesú so sebou hygienické vrecúška / uterák, mydlo, toaletný  papier, hyg. vreckovky, / .

  Prosíme rodičov, aby  v škole čím skôr/ podľa možnosti už prvý deň / zaplatili nasledovné poplatky:

  Rodičia  prvákov 20 €  / zápisné za pomôcky, ktoré sa nedalo zaplatiť pri zápise/

  Ďalej za rôzne pracovné zošity:

  • 5.roč    10 € /    6.roč    20 € /     7.roč.  20 € /   8.roč  20 € /    9.roč  18 €

  Poplatky vyberajú triedni učitelia.

 • OZNAM !!!

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  je tu nový školský rok 2021/22. Ešte stále to nebude úplne normálny školský rok, na aké sme boli roky zvyknutí. Nedá sa nič robiť  ! -  iba sa prispôsobiť danej situácii, lebo ochrana zdravia  a bezpečnosť žiakov aj nás ostatných musí byť pre nás všetkých na prvom mieste. Pevne verím, že to bude posledný školský rok s určitými obmedzeniami.

  Prinášame  základné informácie k organizácii nového školského roka. Ak si chce niekto  pozrieť celý ŠKOLSKÝ   SEMAFOR, môže tak urobiť TU: skolsky_semafor.pdf

  V novom školskom roku  bude škola pracovať v podobnom režime ako v minulom roku. Stále sú počas vyučovania povinné rúška  pre žiakov aj učiteľov  a sprísnené hygienicko-dezinfekčné opatrenia.   Všetci ste mali možnosť objednať si pre svoje deti v základnej škole Antigénové testy.  O termíne preberania  Ag-testov vás budeme včas informovať.                                                                        

  V prípade pozitívneho výsledku testu žiak ostáva doma – rodič kontaktuje detského lekára a samozrejme aj školu !  Dohodneme potom ďalší postup.

  Školský rok začína 2.septembra. Žiaci prídu do školy do 8.00 hod. Škola bude otvorená od 6.45 hod. Vstup do šatní  a tried bude od 7.15 hod. Prvý deň sa žiaci neprezúvajú.

  Do školy vstupujú s deťmi iba rodičia prvákov.

  Materská škola je otvorená od 6. 30 hod. Pre deti rúška nie sú povinné.

  Pre deti v materskej škole sa varí od štvrtka  2.8.  - pre žiakov základnej školy varíme od piatku 3.8.

  Každý žiak  základnej aj materskej  školy  donesie pri nástupe   2. septembra  Písomné vyhlásenie    „O BEZPRÍZNAKOVOSTI“  .  Môžete si ho vytlačiť TU: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Toto vyhlásenia sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni vrátane víkendov  a sviatkov !

  Ak žiak toto vyhlásenie nepredloží, bude izolovaný v izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať rodiča, aby vyhlásenie  o bezpríznakovosti doniesol, alebo dieťa zobral domov !

  O každom probléme ohľadom Covidu-19 v rodine alebo o kontaktoch rodiny s niekým nakazeným informujte školu a dohodneme spolu ďalší postup. 


  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné /OČR/ v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo  ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

  Odporúčame rodičom, aby predložili škole tlačivo “Oznámenie o výnimke z karantény“   - samozrejme, ak žiak spĺňa podmienky pre výnimku !   V prípade pozitívneho žiaka v triede by žiak s výnimkou nemusel ísť do karantény !

  Nárok na výnimku z karantény majú títo žiaci :

  • Ktorí prekonali Covid za posledných 180 dní
  • Sú plne zaočkovaní
  • Sú zaočkovaní 1.dávkou do 180 dní po prekonaní Covidu

  Tlačivo  ,,Oznámenie o výnimke z karantény si môžete vytlačiť TU: Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx


  Stále platí zákaz vstupu rodičov a iných dospelých cudzích osôb do budovy školy !  Výnimky povoľuje iba riaditeľ školy !


 • Straty a nálezy

  Milí rodičia, pod textom si môžete pozrieť fotoalbum, v ktorom sú uverejnené fotografie strateného oblečenia a vecí. Ak zistíte, že niektorá z vecí patrí vášmu dieťaťu, kontaktujte p. učiteľku Mgr. Hertnekyovú mailom: ahertneky@yahoo.com. Stratené oblečenie a obuv, ktoré si do 2 mesiacov nikto nepreberie,  odovzdáme do kontajnera na oblečenie.

 • OZNAM !!!

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  nový školský rok 2021/2022 sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach s cieľom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

  Prinášame Vám základné   informácie k domácemu samotestovaniu Ag – testami.

  Zákonný zástupca má  možnosť  dobrovoľného  ! otestovania  svojho dieťaťa v domácom prostredí  Ag – testom.

  Svoj  prípadný záujem o bezplatné Ag – testy  nahláste do 25.8.2021  do 23.00 hod. prostredníctvom edupage  - cez kolónku prihlásenie na stránke školy:  www.zsbohdanovce.edupage.org

   Zákonní zástupcovia budúcich prvákov, resp. rodičov, ktorí nemajú možnosť sa prihlásiť cez edupage -  sa môžu nahlásiť prostredníctvom emailu :  zssmsbohdanovce@gmail.com  .   / Uveďte meno a priezvisko žiaka aj rodiča + dátum narodenia žiaka a triedu  + napíšte: Mám záujem o Ag – testy  / Následne vás budeme informovať o presnom termíne a čase, kedy si  budete môcť vyzdvihnúť Ag – testy priamo v škole.

  Rodičia, ktorí prejavia záujem o samotestovanie Ag-testom, dostanú sadu 25 ks Ag-testov.

  Ďalšie informácie súvisiace s organizáciou vyučovania v novom  školskom roku zverejníme na stránke školy  cez víkend 28. – 29. augusta.

   

  Riaditeľ školy

 • Oznam pre učiteľov

  Oznamujeme učiteľom, že nástup do zamestnania je 26. 8. o 8:00.

 • Orientačný zoznam pomôcok pre 1. - 4.ročník.

  Aby sa rodičia lepšie zorientovali v tom, čo je potrebné zadovážiť mladším žiakom na začiatok šk. roka, pripravili sme pre nich zoznam pomôcok, ktoré budú potrebovať žiaci 1. - 4. ročníka. !!! Zoznam pomôcok je orientačný !!! Po kliknutí na nasledujúce odkazy sa Vám zobrazí orientačný zoznam pomôcok daného ročníka.

  zapisne___pomocky___1_._rocnik.docx

  Zoznam_pomocok___2._rocnik.docx

                                    zoznam_pomocok___3._4._rocnik.docx

 • Oznam - zmena v poskytovaní dotácie na stravu

  Vážení rodičia,

  prinášame dôležitú informáciu k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy. Nárok na dotáciu na stravu bude mať dieťa, ktoré: 1. žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 2. žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 3. žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňový bonus. Neuplatnenie daňového bonusu sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete TU Cestne_vyhlasenie.doc .

  Ďalšie informácie nájdete na tejto webovej stránke:https://www.sjtrebke.sk/obedy-zadarmo-statna-dotacia/.

 • OZNAM !!! Ukončenie šk. roka

  Posledný deň školského roka je určite pre žiakov jedným z najkrajších. Žiaci si vyzdvihnú vysvedčenia a začínajú pre nich prázdniny. Ukončenie dňa je naplánované o 10:40, kuchyňa v tento deň pre žiakov ZŠ nevarí.

 • OZNAM !!!

  Cestovné žiakov v hotovosti sa bude vyplácať v pondelok 28.6.2021 v čase 9.00 – 12.00 v ZŠ s MŠ Bohdanovce. Na bankové účty Vám cestovné dôjde tiež v tomto termíne. V prípade zmeny, zrušenia čísla bankového účtu prosíme nahlásiť ekonómke školy do stredy 23.6.2021 na t.č. 0903 616 430.

 • OZNAM !!!

  Vážení rodičia, vyhlásenia  O BEZINFEKČNOSTI  už predkladá zákonný zástupca dieťaťa iba vtedy, ak žiak chýbal v škole viac ako 3 dni  - vrátane víkendu !

  Príklad: žiak chýba piatok, sobota, nedeľa a pondelok - tak v utorok musí doniesť do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti !

   

  Riaditeľ školy

 • Organizácia vyučovania v materskej a základnej škole od 3.mája

  Žiaci  2.stupňa základnej školy  už  v pondelok 3.mája   nemusia mať pri príchode do školy negatívny test na COVID -19  .  Rodičia idú na testovanie  s deťmi iba vtedy, ak majú podozrenie na toto ochorenie.

  PRE  VŠETKÝCH ŽIAKOV  /  materskej aj základnej školy /  PLATÍ, ŽE V PONDELOK  3.MÁJA  MUSIA DONIESŤ DO ŠKOLY  ,,VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI“  JEDNÉHO RODIČA,  ktoré si môžete vytlačiť  TU:vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

  Stále platia všetky ostatné hygienické opatrenia vrátane nosenia rúšok v škole !


  Riaditeľ školy

 • OZNAM - 5. 6.a 7.ročník nastupujú do školy v pondelok 26.apríla .

  Vážení rodičia  -  dovoľte na úvod takúto poznámku ! 

  Podmienky nástupu žiakov do škôl  stanovuje Nariadenie vlády SR č.160, Ministerstvo školstva  SR - ,, Návrat do škôl“ na www.minedu.sk  a Úrad verejného zdravotníctva SR  -  vyhláška 132/2021 .   Preto prosím, ak niekto nesúhlasí  s týmito podmienkami a nemieni ich rešpektovať,  tak nech svoju nespokojnosť adresuje na tieto uvedené  inštitúcie a nie na riaditeľa školy. Mojou povinnosťou je zabezpečiť  realizáciu  týchto nariadení  v škole.  Bez negatívneho testu -  resp. výnimky z testovania - do školy nevstúpi žiaden žiak ani učiteľ, ani iný zamestnanec školy, ani nikto iný!  Chránime tým Vaše deti  aj Vaše rodiny aj všetkých zamestnancov školy. 

  Tieto podmienky platia  v Bohdanovciach, ako aj na všetkých školách na Slovensku.

  Aj ja však dúfam a verím, že sa čoskoro prestane s takýmto testovaním  a školy sa vrátia do bežného režimu.

  Podmienkou nástupu  žiakov  5.6. a 7. ročníka do školy  je platný antigénový alebo PCR test  na COVID 19   žiakajednéhorodičov , ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti - nie starší ako 7 dní.   Pre školy zatiaľ stále platí  platnosť testu 7 dní . Samozrejme, takéto testy musia mať aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

  Test nemusí mať ten, kto sa preukáže platnou výnimkou z testovania./  Potvrdenie o prekonaní   choroby nie staršie ako 6 mesiacov, alebo očkovanie – viď najnovšie usmernenia podľa jednotlivých vakcín . /

  Testovanie si každý zabezpečuje  INDIVIDUÁLNE !    Možnosti je dostatok. MOM je veľa a v súčasnosti sú už aj málo využívané. Okrem toho sa bude testovať aj v kultúrnom dome v Bohdanovciach v sobotu 24.4.   od  8.00  - 12.00 hod a od 13:00 do 19:00 (17:00-17:30 prestávka). 

  Škola sa v pondelok otvára o 6.45 hod.  Vstup do šatní  a tried je od 7.15 hod. V triedach budú triedni učitelia  kontrolovať testy takto :  Žiak sa preukáže testom, ktorý mu triedny učiteľ skontroluje a vráti mu ho  a každý žiak odovzdá aj  VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti jedného rodiča a kópiu testu tohto rodiča. Kto má výsledok testu v mobile, môže ho preposlať triednemu učiteľovi na mobil alebo poslať  triednemu aj  emailom.

  Stále to platí aj pre žiakov 8.a9.ročníka.

  VYHLÁSENIE  si môžete vytlačiť  TU : bezinfekcnost_cestne_vyhlasenie.pdf

  alebo si ho môžete vyzdvihnúť aj na Vašom obecnom úrade .

  Vyučovanie  bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu.  Žiaci 5.6. a 7.ročníka budú mať prvý týždeň iba 5 vyučovacích hodín.

  Ak sa žiak z nejakého dôvodu  nebude zúčastňovať vyučovania v škole  / napr. nechce sa testovať  žiak  alebo  rodič, alebo je žiak  či rodina  v karanténe ,alebo je inak chorý, alebo iný dôvod /  informuje o tom triedneho učiteľa  a jeho vzdelávanie doma bude prebiehať  tak, ako je  to obvyklé pri chorobe – k tomu mu dá podrobnejšie informácie jeho triedny učiteľ.                                                  

  Samozrejme, v škole platia prísne hygienické opatrenia tak, ako to bolo aj v jeseni – stále sú povinné rúška počas vyučovania.

   

  Riaditeľ školy

 • PYTAGORIÁDA – 42. ročník

  Okresné kolo -  úspešní riešitelia :

  4. ročník : Tomáš Kušej, Viktória Rijavecová, Sara Titová, Matej Gurbaľ, Emma Kočišková a Miroslava Priesterová

  5.A : Oliver Štibrík, Tomáš Takáč a Sára Klapková

  5.B : Lukáš Vereščák a Šimon Homoľ,

  6.A : Alica Priputenová

  Úspešným riešiteľom gratulujeme.

 • Oznam : Deviataci a ôsmaci nastupujú do školy v pondelok 19.apríla .

  Konečne – už je ozaj najvyšší čas, aby sa žiaci vrátili do škôl !  V pondelok 19.4. ôsmaci a deviataci  a verím , že čoskoro aj žiaci  ostatných ročníkov 2.stupňa.

  Veľmi sa na všetkých tešíme !

  Návrat žiakov do škôl bude prebiehať v zmysle vyhlášok a nariadení  Ministerstva školstva a  ÚVZ  Slovenskej republiky .

  Podmienkou nástupu  žiakov  8. a 9. ročníka do školy  je platný antigénový alebo PCR test  na COVID 19   žiakajednéhorodičov , ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti - nie starší ako 7 dní.   Pre školy zatiaľ stále platí  platnosť testu 7 dní .   Samozrejme, takéto testy musia mať aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

  Test nemusí mať ten, kto sa preukáže platnou výnimkou z testovania./ Potvrdenie o prekonaní   choroby nie staršie ako 3 mesiace, alebo očkovanie už druhou dávkou vakcíny alebo  ešte iná výnimka . /

  Testovanie si každý zabezpečuje  INDIVIDUÁLNE !    Možnosti je dostatok. MOM je veľa a v súčasnosti sú už aj málo využívané. Okrem toho sa bude testovať aj v kultúrnom dome v Bohdanovciach v sobotu 17.4.   od  8.00  - 12.00 hod.

  Škola sa v pondelok otvára o 6.45 hod.  Vstup do šatní  a tried je od 7.15 hod. V triedach budú triedni učitelia 8. a 9. ročníka kontrolovať testy takto :  Žiak sa preukáže testom, ktorý mu triedny učiteľ skontroluje a vráti mu ho  a každý žiak odovzdá aj  VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti jedného rodiča a kópiu testu tohto rodiča. Kto má výsledok testu v mobile, môže ho preposlať triednemu učiteľovi na mobil alebo poslať  triednemu aj  emailom.

  VYHLÁSENIE si môžete vytlačiť TU: bezinfekcnost_cestne_vyhlasenie_(1).pdf

  alebo si ho môžete vyzdvihnúť aj na Vašom obecnom úrade .

  Vyučovanie v 8. a 9. ročníku bude prebiehať podľa PÔVODNÉHO rozvrhu.                    

  V  5. 6. a 7. ročníku sa bude aj naďalej učiť DIŠTANČNE    -  ale  POZOR -  trochu  sa mení  rozvrh v týchto triedach  takto ( klikni vedľa na odkaz)  :  rozvrh_online_new.jpg

  Ak sa žiak z nejakého dôvodu  nebude zúčastňovať vyučovania v škole  / napr. nechce sa testovať  žiak  alebo  rodič, alebo je žiak  či rodina  v karanténe ,alebo je inak chorý, alebo iný dôvod /  informuje o tom triedneho učiteľa  a jeho vzdelávanie doma bude prebiehať  tak ako je  to obvyklé pri chorobe – k tomu mu dá podrobnejšie informácie jeho triedny učiteľ.                                                  

  Ak by takýto žiak chýbal v škole dlhší čas, musel by byť na konci roka komisionálne preskúšaný !

  Samozrejme, v škole platia prísne hygienické opatrenia ako to bolo aj v jeseni – stále sú povinné rúška počas vyučovania.

  Buďme všetci veľmi zodpovední a opatrní , aby sme nemuseli školu opakovane zatvárať a otvárať !


  Riaditeľ školy


 • Zápis do 1. ročníka
 • OZNAM k vyplácaniu ,,DOPRAVNÉHO“

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  Dopravné žiakov sa bude vyplácať  za obdobie od 7.12.2020  do 19.3.2021 (vrátane týchto dátumov) . Na účty vám prídu peniaze za dopravné okolo 31.marca 2021.

  Kto nemá zriadený účet, bude pozvaný do školy, kde mu dopravné vyplatíme.  V prípade zmeny čísla bankového účtu, je potrebné nahlásiť zmenu ekonómke školy na t.č. 0903 616 430 do piatku 26.3.2021.

  Prosíme žiakov z Vyšnej Myšle, aby zošity s lístkami za uvedené obdobie / 7.12.2020 – 19.3.2021 / - prehľadne nalepené - odovzdali  do piatku 26.3.2021 v škole.

  Zošity môžu do tohto termínu odovzdať aj žiaci, ktorí ich neodovzdali v predchádzajúcom výplatnom termíne za obdobie 9.12.2019  do 4.12.2020.

  V prípade,že daný termín nestihnete, dopravné Vám bude vyplatené v nasledujúcom výplatnom termíne po odovzdaní cestovných lístkov.

   

strana: