Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Profil školy | História školy | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk.roku 2009/2010 | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010/2011 | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2011/2012 | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2012/2013 | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2013/2014 | SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2014/2015 | Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2015/2016 | Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017/2018 | Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v šk. roku 2018/2019 | SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU  2019 / 2020 | SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU  2020 / 2021

O škole

Profil školy

 Názov školy: Základná škola s materskou školou Bohdanovce

Adresa školy:  044 16 Bohdanovce 209 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY: PLÁN PRÁCE ŠKOLY - 2013/2014.pdf

 

ZVONENIE:

 

1. hodina 07:50 - 08:35

2. hodina 08:40 - 09:25

3. hodina 09:45 - 10:30

4. hodina 10:35 - 11:20

5. hodina 11:30 - 12:15

6. hodina 12:20 - 13:05

7. hodina 13:10 - 13:50

 

 

KONTAKTY:

                                                   

Telefón: 055/7289 322 – riaditeľ školy                                                  

                055/7289 321 – zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

                055/6941 120 – zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

                055/6941 116,,, 0903616430 – ekonóm školy

 

E-mail:   zssmsbohdanovce@gmail.com


Web:    www.zsbohdanovce.edupage.org

 

IČO:   035561301

DIČO:   2021845529


Zriaďovateľ školy: Obec Bohdanovce


ZAMESTNANCI ŠKOLY

Vedúci zamestnanci:

PaedDr.Ladislav Juhás - riaditeľ školy

Mgr.Zdenka Jacková - zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Lucia Trejfová - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Martina Urbanová - vedúca školskej jedálne


Poradné orgány:   

Metodické združenie 1 – 4 - Mgr. Gašparová

Predmetová komisia : 

a) spoločenskovedných predmetov  - Mgr. Berežná

b) prírodovedných predmetov - Mgr. Gregorová

 c) cudzích jazykov - Mgr. Hertnekyová

d) výchovná poradkyňa - Mgr. Tomašková

                                 

Pedagodický zbor:  

Mgr. Rajna Romanová 

Mgr. Marcel Kundrat

Mgr. Diana Juhásová

Mgr. Veronika Gejgušová
Mgr. Mária Tomčáková

Mgr. Jana Helfenová 

Mgr. Jana Tomašková

Mgr. Dana Gašparová

Mgr. Jaroslva Šimková  

Mgr. Zuzana Gregorová

Mgr. Andrea Hertnekyová

Ing. Valéria Zeleňáková

Mgr. Simona Abošiová

Mgr. Valéria Berežná

Mgr. Martina Sedláková

Mgr. Patrik Kuchár

PaedDr. Daniela Jutková

Miriama Maľučká

Daniela Kažimírová (MŠ)

Lucia Trejfová (MŠ)

Jana Amrichová (MŠ)

Katarína Marcinová (MŠ)

 

 

Školský klub detí: 

Valéria Belušová

Jana Timková 

Ekonóm:  

Ing. Martina Buríková

Ing. Miroslava Köverová (MD)

Správni zamestnanci:    

Miloslav Šimčák - školník

Trejfová, Sciranková – upratovačky

Martina Urbanová - vedúca školskej jedálne

Libuša Takáčová, Jana Verebová, Marta Baltesová, Jarmila Mrowková, Katarína Hreháčová - kuchárky