Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predkladanie ponúk s DPH 10.02.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria s DPH 10.02.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie s DPH 10.02.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Príloha č. 3 Súhlas s podmienkami s DPH 10.02.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014 Rekonštrukcia chlapčenských WC 7 000.00 s DPH 28.11.2014 17.12.2014 29.12.2014 03.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Školské lavice + 2 katedry 2 500.00 s DPH 14.10.2014 24.10.2014 30.11.2014 17.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Zelený trávnatý koberec 10x20 m 1 500.00 s DPH 24.03.2014 21.03.2014 27.03.2014 10.03.2014