Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Zoznam tried

Názov
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Hertnekyová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tomčáková
4. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Kuchár
5. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcel Kundrat
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Helfenová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Zeleňáková
7. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gregorová
8. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Kočišková
9. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Tomašková
šp.tr. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Rajna Romanová
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Homoľová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Kočišová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Gašparová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Gejgušová

© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2021