Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

    

                                

 

Projekt Comenius

 

Názov projektu - Back to the future: Learning from the past to improve our future.

Ide o interdisciplinárny projekt, do ktorého sa zapojí nielen školská komunita (učitelia, žiaci), ale i iné inštitúcie (Obecný úrad, Obecná knižnica...)

Partnerské krajiny, s ktorými budeme spolupracovať - Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Nemecko

Plánované trvanie partnerstva - 09/2013-06/2015

Hlavná myšlienka - poznávanie obce a jej blízkeho okolia z historického aspektu a tímová práca na projekte. Práca zahŕňa spracovanie dohodnutých tém projektu, ktorej výsledkom bude finálny produkt v podobe stolovej hry. Priebežnými výsledkami budú cestovateľské denníky žiakov, plagáty, fotodokumentácia, videá, PC prezentácie, výtvarné práce a i. Súčasťou je i úprava a doplnenie webovej stránky školy, registrácia do eTwinning a mobility žiakov a učiteľov do partnerských škôl.

Aktivity:

  1. “Nice to meet you”- predstavenie školy a každého žiaka zapojeného do projektu v podobe  videa a fotodokumentácie
  2. “Home sweet home”- spracovanie histórie obce do podoby fotodenníka
  3. “We are puzzled”- vytvorenie koláže miestneho kostola s využitím rôznych výtvarných techník. Súčasťou je i jeho návšteva.
  4. “Game on” - predstavenie národných alebo najobľúbenejších športov na škole

a v krajine

  1. “Words that connect us” - vypracovanie slovníka obsahujúceho slová vyskytujúce sa aj v jazykoch partnerských krajín
  2. “School through the years” - ako sa škola zmenila za posledných napr. 50 rokov
  3. “Treasure hunts” - popísanie pamiatky alebo budovy významnej z kultúrneho, historického alebo iného pohľadu a priblíženie jej významu pre komunitu.
  4. Finálny produkt -  stolová hra

 

1) hlavné ciele - zvyšovanie úrovne vedomostí a pochopenie odlišností európskej kultúry medzi mladými ľuďmi a pedagogickým zborom, pomoc mladým ľuďom dosiahnuť základné zručnosti potrebné v dospelom živote, zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom európskej spolupráce, podpora medzikultúrneho vzdelávania, cudzie jazyky a IKT technológie, integrácia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami;

2) skupina by mala byť  taká veľká, ako je to možné (učitelia, študenti, rodičia, niektoré organizácie- čím väčší počet osôb, tým lepšie);

3) konečný produkt, propagácia a popularizácia by tiež mali byť čo najširšie;

4) učitelia a zapojenie študentov by malo byť vykonávané od samého začiatku;

5) projekt by mal  byť nejakým spôsobom integrovaný do osnov škôl a aktivít;