Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Zriadenie školskej knižnice

Už dlhé roky sme v našej škole pociťovali potrebu zriadiť poriadnu školskú knižnicu. Najväčší problém, ktorý sme v tejto súvislosti mali, bolo vyčlenenie samostatných priestorov vhodných pre tento účel. Po zriadení novej plynovej kotolne zanikla funkcia starej kotolne na pevné palivo. Staré kotly sme demontovali a po rozsiahlej rekonštrukcii vznikla z nie príliš príjemných priestorov nová miestnosť, vhodná práve pre knižnicu. Namaľovali sme steny, zakúpili nové regály a s pomocou Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Bohdanovce sme zakúpili aj nové knihy. Celkovo sme obohatili knižnicu o približne 400 nových kníh. Všetky knihy sme zaevidovali do počítača a vytvorili sme elektronickú databázu, vďaka čomu sa požičiavanie kníh v knižnici zjednodušilo a sprehľadnilo. Žiaci si môžu zakúpiť preukaz do knižnice za 0,50 EUR, ktorý im platí na celé štúdium. V prípade straty si zakúpia nový. Od januára 2013 tak žiaci spolu s učiteľmi môžu využívať novú školskú knižnicu, ktorá poskytuje príjemné prostredie pre trávenie voľných chvíľ, štúdium a relax.