Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 

Fotoalbum

 

   Hráme sa zdravo

 

   Angličtina netradične

 

   Futbalový 2 - chlapci

 

   Pohybové hry

 

   Tenisový

 

   Taekwondo

 

   Tanečný - Dúha

 

   Futbalový 1 - chlapci

 

   Hudobno-dramatický

 

   Výtvarný 1

 

   Výtvarný 2

 

   Počítačový 1

 

   Strelecký

 

   Poznaj Slovensko

 

   Počítačový 2

 

   Futbalový - dievčatá

 

   Krúžok literárnej tvorivosti

 

   Gitarový