Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

ORGANIZÁCIA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI  V   ZŠ s MŠ

BOHDANOVCE – 2018/2019

..............................................................................................

SPOLU –   27  krúžkov

PONDELOK

Futbalový krúžok - dievčatá - Tomašková     14:00 – 16:00    cvičebňa

Žiačky čakajú na krúžok vo vestibule. Po skončení krúžku odchádzajú domov. Tí žiaci, ktorí odchádzajú domov peši, alebo vlakom musia mať písomný súhlas od rodiča.

Stolný tenis  - Gregorová                     13:30 – 15:10    Cvičebňa

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule. Po príchode vedúcej krúžku odchádzajú do cvičebne ( alebo na chodbu ), kde majú pripravené stoly. Po skončení krúžku, žiaci odchádzajú takto: Blažice o 15:00 ( odprevádza p.Maľučká ), Rákoš o 15:15, Vyšný Čaj o 15:40, Vyšná Myšľa o 13:55 alebo autom s rodičmi. Tí žiaci, ktorí odchádzajú domov peši, alebo vlakom musia mať písomný súhlas od rodiča.

Hravá informatika - Orenič                      13:10 – 14:40     poč.  učebňa

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do poč. učebne. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej.

Krúžok ľudového tanca a spevu. – Guľová, Moňoková   14:00 – 16:00     III.A

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do triedy. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov peši, do ŠKD alebo autobusmi s doprovodom p.Maľučkej.

 

Tanečný krúžok  - Romanová               12:30 – 14:30      IV.A

Žiaci po skončení vyučovania idú do ŠKD. Vedúca krúžku zoberie žiakov z ŠKD na obed a spolu odchádzajú do triedy. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej, alebo idú do ŠKD.

Spevácky krúžok – Tomčáková                        12:40 – 13:40            III.B 

Žiaci  po skončení vyučovania idú do ŠKD, alebo čakajú vo vestibule, kde po nich príde vedúca krúžku. Krúžok prebieha v III.B. Žiaci po skončení krúžku idú do ŠKD, alebo domov. Na autobusy ich odprevádza p.Maľučká.

 

..........................................................................................................................

UTOROK

Florbalový krúžok  - Kuchár                   14:00 – 15:00     cvičebňa

Žiaci po skončení vyučovania  čakajú  vo vestibule.  Pred začiatkom krúžku sa žiaci   idú prezliecť. Po skončení odchádzajú  domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej , alebo sami.

Tenisový krúžok  -  Zeleňáková              13:30 – 15:30     ihrisko

Žiaci po skončení vyučovania  čakajú vo vestibule.  Žiaci z Rákoša odchádzajú na autobus 15:00, ostatní 15:15. Žiaci z V.Myšle odchádzajú vlakom, ale musia mať písomný súhlas od rodiča.

Sovíčatá – Gašparová                                    12:45 – 13:45              I.A 

  Žiaci čakajú po vyučovaní vo vestibule alebo v ŠKD, kde po nich príde p. Gašparová a spoločne odchádzajú do triedy. Z krúžku žiaci odchádzajú priebežne, podľa odchodu autobusov. Na autobusy ich odprevádza p. Maľučká.

Spevácky krúžok – Tomčáková                        12:40 – 13:40              III.B 

Žiaci  po skončení vyučovania idú do ŠKD, alebo čakajú vo vestibule, kde po nich príde vedúca krúžku. Krúžok prebieha v III.B. Žiaci po skončení krúžku idú do ŠKD, alebo domov. Na autobusy ich odprevádza p.Maľučká.

...............................................................................................................................

STREDA

Počítačový krúžok - Orenič                    13:10 – 15:10     poč.  učebňa

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do počítačovej učebne. Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín tak, aby stíhali autobus domov. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú na autobus s doprovodom p.Maľučkej, alebo do ŠKD.

 

Šikovníček   – Gejgušová                    13:10 – 15:10         ateliér/trieda

Žiaci čakajú vedúceho krúžku  vo vestibule alebo v ŠKD.  Po jeho príchode idú spoločne do triedy . Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú na autobus s doprovodom p.Maľučkej, alebo do ŠKD.

 

Školská futbalová liga II.   –Kuchár, Kundrát ,14:00 – 16:00   cvičebňa

Žiaci čakajú po vyučovaní prezlečení vo vestibule, kde po nich príde p. Kuchár a spoločne odchádzajú do cvičebne, alebo na  ihrisko. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú na autobusy s doprovodom p.Maľučkej, alebo sami. Žiaci z iných obcí, ktorí odchádzajú z krúžku peši, alebo vlakom musia mať písomný súhlas rodiča.

Krúžok umeleckej zručnosti - Timková             15:00 – 17:00   

Žiaci po skončení vyučovania idú do ŠKD alebo domov. Na krúžok čakajú vo vestibule, kde si ich vyzdvihne p.Timková. Po skončení krúžku odchádzajú žiaci sami, alebo s doprovodom rodičov. Odchod domov zabezpečí vedúca krúžku.

 

...............................................................................................................................

 

ŠTVRTOK

Klavírny krúžok 1.sk. - Tomčáková          12:40 – 13:40     III.B

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do triedy. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej.

 

Futbalový krúžok  –  Kundrát     13:55 – 14:55      cvičebňa

Žiaci , ktorí skončia vyučovanie idú  do ŠKD,  naobedujú sa. Tí, čo nechodia do ŠKD čakajú vo vestibule. Vedúci krúžku si príde po žiakov do ŠKD a ide sa s nimi do triedy prezliecť, po skončení krúžku ide tiež so žiakmi do triedy prezliecť sa. Po skončení krúžku  žiaci idú do ŠKD, alebo domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej.

 

Čitateľský krúžok - Šimková         12:30 – 14:30     knižnica

  Žiaci čakajú na chodbe pred knižnicou, po príchode p.učiteľky vchádzajú do knižnice, kde sa správajú podľa prevádzkového poriadku v knižnici.

 

Výtvarný krúžok - Romanová                 12:30 – 14:30    Ateliér

Žiaci po skončení vyučovania idú do ŠKD, alebo čakajú vo vestibule. Vedúca krúžku zoberie žiakov z ŠKD na obed a spolu odchádzajú do ateliéru. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej.

 

Sovíčatá – Gašparová                                    12:45 – 13:45              I.A 

  Žiaci čakajú po vyučovaní vo vestibule, kde po nich príde p. Gašparová a spoločne odchádzajú do triedy. Z krúžku žiaci odchádzajú priebežne, podľa odchodu autobusov. Na autobusy ich odprevádza p. Maľučká.

Kruháčik - Lukčová            13:15 – 14:30     cvičebňa/ IV.A

  Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do učebne. Z krúžku žiaci odchádzajú priebežne, podľa odchodu autobusov. Na autobusy ich odprevádza p. Maľučká.

Školská futbalová liga I.   –Kuchár        14:00 – 16:00    cvičebňa

  Žiaci III. a IV.roč. čakajú po vyučovaní vo vestibule, kde po nich príde p. Kuchár a spoločne odchádzajú sa prezliecť do šatne. Pre mladších žiakov prichádza p.Kuchár do ŠKD, kde sa aj prezliekajú. Po skončení krúžku sa žiaci prezlečú v šatni  a  odchádzajú na autobusy s doprovodom p.Maľučkej,  sami a na autobus o 15:45 ich odprevádza p.Kuchár. Niektorí žiaci sa vracajú naspäť do ŠKD. Žiaci z iných obcí, ktorí odchádzajú z krúžku peši, alebo vlakom musia mať písomný súhlas rodiča.

Gitarový  krúžok - Juhás                      12:15 – 14:15     riaditeľňa

  Žiaci prichádzajú na krúžok po skončení vyučovanie do riaditeľne. Z krúžku žiaci odchádzajú priebežne, podľa odchodu autobusov. Na autobusy ich odprevádza p. Maľučká.

 

................................................................................................................................

PIATOK

Gitarový krúžok II.   –Kundrát        12:15 – 14:15   knižnica

  Žiaci čakajú po vyučovaní pred knižnicou, kde po nich príde p. Kundrát a spoločne odchádzajú do knižnice. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú na autobusy s doprovodom p.Maľučkej.

Ihlou sem a tam   – Hertnekyová          12:45 – 14:45         III.A

Žiaci čakajú vedúceho krúžku  vo vestibule a po jeho príchode idú spoločne do triedy . Po skončení krúžku žiaci odchádzajú na autobus s doprovodom p.Maľučkej, alebo do ŠKD.

 

 

Džudo  – Kuchár                   13:15 – 15:15      cvičebňa/trieda

Žiaci už prezlečení,  čakajú vedúceho krúžku  vo vestibule a po jeho príchode idú spoločne do cvičebne( triedy ). Po skončení krúžku  žiaci odchádzajú na autobus s doprovodom p.Maľučkej, alebo do ŠKD.

Klavírny krúžok 2.sk. - Tomčáková          12:40 – 13:40     III.B

Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do triedy. Po skončení krúžku žiaci odchádzajú domov autobusmi s doprovodom p.Maľučkej

Anglický krúžok- Lukčová            13:05 – 14:05     jazyková uč.

  Žiaci po skončení vyučovania čakajú vo vestibule a odtiaľ idú s vedúcim krúžku do učebne. Z krúžku žiaci odchádzajú priebežne, podľa odchodu autobusov. Na autobusy ich odprevádza p. Maľučká.

 

................................................................................................................................

SOBOTA

Poznávací krúžok – p.Belušová  

Pohybové hry – p.Šimková                                                       

 

Krúžky v sobotu sa organizujú raz mesačne cez víkend v rozsahu 8.hod. Dva dni pred akciou odovzdá vedúca krúžku riaditeľovi školy organizačné zabezpečenie a prekonzultuje s ním podujatie hlavne z hľadiska zabezpečenia BEZPEČNOSTI DETÍ !

..........................................................................................................

Krúžky začínajú v uvedenom čase !

 

Žiaci z V.Myšle môžu po krúžkovej činnosti cestovať domov vlakom, len s písomným súhlasom od rodičov, ktorý má u seba vedúci krúžku.  Žiaci z Blažíc, ktorí chodia domov peši musia mať tiež písomný súhlas rodiča. V prípade, ak žiak nestihne autobus nech upozorní vedenie školy, alebo vedúceho krúžku.

 

Preloženie a nahrádzanie krúžkov len so súhlasom riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa.

 

Pri organizácii krúžkovej činnosti na prvom mieste BEZPEČNOSŤ ŽIAKOV!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas rodiča

Súhlasím, aby moje dieťa (meno )   ...................................................    bytom ...............................    po skončení krúžkovej činnosti cestovalo domov vlakovou dopravou.

 

V ........................dňa..............                                                               .......................................

                                                                                                                               podpis rodiča  

 

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

 

Súhlas rodiča

Súhlasím, aby moje dieťa (meno )   ...................................................    bytom ...............................    po skončení krúžkovej činnosti išlo domov peši.

 

V ........................dňa..............                                                               .......................................

                                                                                                                               podpis rodiča