Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 Rozvrh krúžkov v šk. roku 2019/2020

Deň

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Čas

Miestnosť

Pondelok

Futbalový krúžok -dievčatá

J.Tomašková

13:50 – 15:50

telocvičňa

 

Krúžok hádzanej –  Crows

Hruščák

12:15 – 13:05

telocvičňa

 

Krúžok hádzanej –  Crows

Hruščák

14:00 – 15:00

telocvičňa

 

Detská fol.sku.-Garbočan

A.Guľová, K.Moňoková

13:00-14:00

IV.B

 

Čitateľský krúžok

J.Šimková

11:45 – 12:45

knižnica

         

  Utorok

Sovíčatá 1.sk.

D.Gašparová

12:45 – 13:45

II.A

 

Spevácky krúžok

M.Tomčáková

11:40 – 13:10

I.B

 

Stolný tenis

Z.Gregorová

13:30 – 15:30

telocvičňa

 

Tanečný krúžok

R.Romanová

12:20 – 13:20

IV.B

 

Počítač a svet

M.Kundrat

13:30 – 14:30

Poč.uč.

         

  Streda

Anglický krúžok

D.Juhásová

13:05 – 14:05

Jaz.uč.

 

Šikovníček

V.Gejgušová

13:05 – 14:05

II.B

 

Školská futbalová liga II.

P.Kuchár, M.Kundrát,J.Juhás

14:00 – 16:00

telocvičňa

 

Škola varenia

J.Helfenová

13:30 – 15:30

Douč.tr.

         

Štvrtok

Futbalový krúžok I.

M.Kundrát

14:00 – 15:00

telocvičňa

 

Kreativec

M.Sedláková

13:05 – 14:05

ateliér

 

Školská futbalová liga I.

P.Kuchár

14:00 – 16:00

telocvičňa

 

Zdravotnícky krúžok

V.Gejgušová

13:05 – 14:05

IV.A

 

Klavírny krúžok 1.sk.

M.Tomčáková

12:20 – 13:20

I.B

 

Detská fol.sku.-Garbočan

A.Guľová, K.Moňoková

12:30 – 16:00

I.B

 

Sovíčatá 2.sk.

D.Gašparová

12:45 – 13:45

II.A

 

Čitateľský krúžok

J.Šimková

12:30 – 13:30

knižnica

         

Piatok

Florbalový krúžok

P.Kuchár   ( pár.týž.)

13:10 – 14:10

Telocvičňa

 

Džudo 

P.Kuchár   ( nepár.týž.)

13:10 – 14:10

Telocvičňa

 

Počítačový krúžok

R.Romanová

12:30 – 14:20

Poč.uč.

 

Gitarový krúžok

L.Juhás

13:05 – 14:05

         
         

Sobota

Poznávací krúžok

V.Belušová