Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 

Krúžky

V tomto školskom roku organizuje ZŠ s MŠ Bohdanovce krúžkovú činnosť. Jej cieľom je zabezpečiť mimoškolskú činnosť žiakov a prispieť k tomu, aby naši žiaci trávili čas zmysluplne. Celkový počet krúžkov, ktoré v našej škole fungujú v tomto roku, dosiahol 22. Ich vedením sú poverení najmä učitelia a vychovávatelia ZŠ s MŠ Bohdanovce, ale taktiež niektorí externí zamestnanci školy. Počas každého týždňa sa v škole uskutoční celkovo 36 hodín krúžkovej činnosti. Okrem zmysluplného trávenia voľného času je naším cieľom najmä bezpečnosť detí, preto vedenie školy vypracovalo smernicu, podľa ktorej funguje organizácia krúžkovej činnosti. Veríme, že žiaci, pre ktorých sa tieto aktivity organizujú, budú v tomto šk. roku spokojní a rodičia sa naopak budú tešiť z toho, že sa o svoje deti nemusia strachovať, pretože je o ne dobre postarané. Ďalšie informácie o krúžkoch si môžete pozrieť v podmenu na ľavej strane.