Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

Modernizácia vzdeláv

Nadpis

Modernizácia vzdelávacieh procesu na ZŠ

 

Cieľ projektu

-          projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov pre prácu v modernej škole.

Prínos pre školu

-          naša škola získala vďaka projektu 6 počítačov a 1 dataprojektor. Nedomysliteľným prínosom sú vyškolení učitelia, ktorí oživia vyučovací proces.

Prínos pre učiteľa

-          každý učiteľ, ktorý je zapojený do projektu, získal notebook, čím sa zabezpečí aktívne využívanie moderných IKT vo vzdelávacom procese. Vďaka projektu sa zvýši kvalifikácia učiteľov a umožní sa ich kariérny postup.

Prínos pre žiakov

-          žiakom by mal projekt priniesť menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny.

Učitelia zapojení do projektu

-          Mgr. Mária Feketeová

-          Ing. Jaroslav Tóth

-          Mgr. Helena Homoľová

 

 

Pre podrobnejšie informácie o projekte klikni na nasledujúci odkaz: www.modernizaciavzdelavania.sk