Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

 •  

  Názov projektu : Čítajme a tvorme

  Názov organizácie, ktorá poskytla grant: Fond na podporu umenia

  Získaná výška grantu: 1000,- EUR

  Začiatok realizácie : 10.6.2017

  Koniec realizácie: 1.4.2018

  Miesto realizácie/lokalita: ZŠ s MŠ Bohdanovce

  Účel: Akvizícia knižničného fondu

  Zámer: Rozvoj čitateľských zručností, čítanie s porozumením. Cieľ: Nákup slovenskej a anglickej literatúry, vzbudenie záujmu o slovenskú a cudzojazyčnú literatúru, podpora v edukačnom procese. Hlavné projektové aktivity: Nákup slovenskej a anglickej literatúry

  Charakteristika projektu: Projekt bude zameraný na rozšírenie knižničného fondu a rozvoj čitateľskej gramotnosti. (najmä čítanie s porozumením) . Budeme sa zameriavať na kúpu kníh zvlášť pre 1.stupeň ZŠ a 2.stupeň. Pre nižšie ročníky zakúpime anglické a slovenské rozprávkové knihy, ktoré využijeme pri jednotlivých projektových aktivitách: čítanie zamerané na výslovnosť a porozumenie textu, dramatizácia textu (výroba vlastných kostýmov, kulís a rozdelenie úloh podľa postáv), prerozprávanie textu zábavnou formou. Príprava divadelného predstavenia v anglickom a slovenskom jazyku pre deti z materskej školy a rodičov. Beseda o prečítanej knihe s učiteľom anglického jazyka. Pre žiakov druhého stupňa zakúpime knihy zamerané na vzbudenie záujmu o slovenskú históriu, slovenské tradície a zvyky. Po prečítaní týchto kníh žiaci pripravia predstavenie zamerané na ľudový folklór (spev, tanec, ľudové hry a iné), ktoré predvedú žiakom nižších ročníkov a rodičom. Nákup kníh, ktoré si žiaci vyžiadali sami na základe vyplnenia dotazníka. Týmito knihami by sme chceli zvýšiť ich záujem o čítanie.

  AKTIVITA 1

  AKTIVITA  2

  20.03.2018 20:14 | viac »