Základná škola s materskou školou Bohdanovce
O škole Kontakt Novinky Projekty Fotoalbum

O škole

Profil školy

 Názov školy: Základná škola s materskou školou Bohdanovce

Adresa školy:  044 16 Bohdanovce 209 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY: PLÁN PRÁCE ŠKOLY - 2013/2014.pdf

 

ZVONENIE:

 

1. hodina 07:50 - 08:35

2. hodina 08:40 - 09:25

3. hodina 09:45 - 10:30

4. hodina 10:35 - 11:20

5. hodina 11:30 - 12:15

6. hodina 12:20 - 13:05

7. hodina 13:10 - 13:50

 

 

KONTAKTY:

                                                   

Telefón: 055/7289 322 – riaditeľ školy                                                  

                055/7289 321 – zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

                055/6941 120 – zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

                055/6941 116 – ekonóm školy

 

E-mail:   riaditel@zsbohdanovce.edu.sk


Web:    www.zsbohdanovce.edupage.org

 

IČO:   035561301

DIČO:   2021845529


Zriaďovateľ školy: Obec Bohdanovce


ZAMESTNANCI ŠKOLY

Vedúci zamestnanci:

PaedDr.Ladislav Juhás- riaditeľ školy

Mgr.Zdenka Jacková- zástupca riaditeľa školy pre ZŠ

Anna Ferencová - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Magdaléna Kristanová - vedúca školskej jedálne


Poradné orgány:   

Metodické združenie 1 – 4 - Mgr. Homoľová

Predmetová komisia :  a) spoločenskovedných predmetov  - Mgr. Berežná

                             b) prírodovedných predmetov - Mgr. Diószeghyová

                                       c) cudzích jazykov - Mgr. Bittóová
                                   d) výchovná poradkyňa - Mgr. Tomašková

                                 

Pedagodický zbor:  

Mgr. Rajna Romanová (MD)

Mgr. Marcel Kundrat

Mgr. Helena Homoľová

Mgr. Mária Feketeová
Mgr. Katarína Sabová

Mgr. Jana Helfenová 

Mgr. Jana Tomašková

Mgr. Jaroslva Šimková

RNDr.Ľudmila Matová 

Mgr. Zuzana Diószeghyová 

Mgr. Andrea Hertnekyová

Mgr. Erika Kotvasová

Ing. Valéria Zeleňáková

Mgr. Simona Abošiová

Mgr. Valéria Berežná

Mgr. Michaela Bittoóvá

Mgr. Matej Orenič

Mgr. Patrik Kuchár

Daniela Kažimírová (MŠ)

Lucia Polanecká (MŠ)

Anna Amrichová (MŠ)

 

Školský klub detí: 

Valéria Belušová

Jana Timková 

Ekonóm:  

Ing. Stanislav Ondrušek

Správni zamestnanci:    

Miloslav Šimčák - školník

Trejfová, Sciranková – upratovačky

Magdaléna Kristanová - vedúca školskej jedálne

Martina Urbanová, Libuše Takáčová, Mária Kováčová - kuchárky

Marta Baltesová - pomocná sila, upratovačka v MŠ